Henkilötietojen käsittely

Kaksi Kuuta ry käsittelee henkilötietoja seuraavien ehtojen mukaisesti

Jäsenrekisteri

Kaksi kuuta ry säilyttää jäsenrekisterissään vain lain vaatimat henkilötiedot jäsenistään.
Jäsenrekisterin tiedot ovat yhdistyksen hallituksen luettavissa. Tietoja jäsenistä luovutetaan ainoastaan yhdistyksen kotikunnan tai Suomen valtion viranomaisille. Jäsenrekisterin tietoja ei koskaan luovuteta muille ulkopuolisille tahoille. Yksityishenkilölle voidaan luovuttaa, hänen niin tahtoessaan, hänestä itsestään kerätyt tiedot.

Yhdistyksen tapahtumat

Yhdistysten tapahtumissa kerätään osallistujien nimet ja kotipaikkakunta osallistujalistaan. Osallistujalistojen avulla seurata osallistumismaksujen suorituksia ja niitä voidaan jossain tapauksissa luovuttaa viranomaisille, muun muassa yhdistyksen kotikunnalle avustuksia hakiessa. Osallistujien tietoja ei koskaan luovuteta muille ulkopuolisille tahoille. Yksityishenkilölle voidaan luovuttaa, hänen niin tahtoessaan, hänestä itsestään kerätyt tiedot.

Kuvat

Hallituksen jäsenet ottavat ajoittain kuvia yhdistyksen julkisissa tapahtumissa, kuten pelileireillä. Näitä kuvia saatetaan käyttää yhdistyksen kotisivuilla, yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla tai muussa julkisessa tai sisäisessä materiaalissa, kuitenkin ketään halventamatta ja asiallisissa yhteyksissä.

Yhdistyksen jäsenellä on halutessaan mahdollisuus kieltää julkaisemasta kuvia, joissa hän esiintyy. Tämä on ilmaistava selkeästi joko sähköpostilla osoitteeseen info@kaksikuuta.com tai suullisesti hallituksen sen hetkiselle puheenjohtajalle tai sihteerille. Yhdistyksen jäsenrekisteriin tehdään merkintä tahdonilmaisusta ja jatkossa kyseisestä jäsenestä ei julkaista tunnistettavia kuvia missään yhteydessä.

Osallistujat saavat ottaa omaan käyttöön kuvia yhdistyksen julkisista tapahtumista ja käyttää niitä noudattaen yleistä lainsäädäntöä.

Kerättyjen henkilötietojen tarkasteluoikeus

Yksityishenkilö voi saada hänestä itsestään kerätyt henkilötiedot tarkasteltavaksi ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@kaksikuuta.com vapaamuotoisella viestillä. Vastaus voidaan lähettää ainoastaan sähköpostiosoitteeseen, joka jäsenelle on kirjattu yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Henkilötietojen poistaminen

Omat tietonsa yhdistyksen jäsenrekisteristä voi poistaa eroamalla yhdistyksestä. Eroamisilmoituksen voi tehdä joko sähköpostilla osoitteeseen info@kaksikuuta.com tai ilmoittamalla suullisesti yhdistyksen sen hetkiselle puheenjohtajalle tai sihteerille.

Tietojen säilytys

Kaksi kuuta ry:n hallituksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan hyviä tietoturvakäytäntöjä yhdistyksen materiaalia käsiteltäessä. Kaksi kuuta ry ei ota vastuuta mahdollisista vahingoista, jotka seuraavat mikäli henkilötiedot vuotavat tahallisen, tahattoman tai rikollisen toiminnan seurauksena kolmansille osapuolille.

Osallistumalla yhdistyksen tapahtumaan tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi vakuutat ymmärtäneesi ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.